Project omschrijving

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) is de werkgeversvereniging van de poppodia en popfestivals van Nederland. Het doel is de totstandkoming (per 1-1-2009) en uitvoering van de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals (cao NPF).

De cao was voorheen alleen als pdf download te verkrijgen, maar besloten werd om de cao volledig te ontsluiten op een eigen website.

De opdracht was het zo overzichtelijk mogelijk ontsluiten van de cao tekst. Artikelen, kernwoorden en tabellen moeten zo snel en duidelijk mogelijk gevonden kunnen worden. Het design staat volledig in dienst van de functionaliteit. De structuur en opbouw van de cao moet zichtbaar zijn bij elk gewenst artikel. De cao bevat een behoorlijk aantal tabellen, welke allen op de site beschikbaar moet zijn. Alle artikelen zijn afzonderlijk downloadbaar gemaakt.