WordPress

Webdesign & Hosting 

Diensten

Direct Contact

Werkwijze

1. Overleg

Overleggen, brainstormen en onderzoeken. Uw wensen en behoeften worden in overleg vormgegeven. We bepalen gezamenlijk het design, de opzet, inhoud en tijdsplanning.

2. Planning

De ideeën worden gecategoriseerd en vervolgens tekstueel en visueel uiteengezet. Het daaruit volgende concept wordt in overleg gefinetuned tot het gewenste plan er ligt.

3. Implementatie

Tijd voor actie. De website wordt opgezet en aan de hand van een eerste versie komt uw site tot leven. De website wordt in een alleen voor u toegankelijke testomgeving gebouwd.

4. Testen

Na oplevering van de eerste versie gaan we testen. Werkt de site naar behoren, klopt het ontwerp en voldoet het aan uw wensen? Voordat de site live gaat, zullen we deze uitvoerig testen.

5. Oplevering

Als de site voldoende is getest, kan de site live. De site wordt volledig gebruiksklaar en met handleiding opgeleverd zodat u zonder probleem uw site kunt gebruiken.

En Vincent zag het koren,
en Einstein het getal,
en Ingrid WordPress,
en Johan zag de bal.

Portfolio

Ingrid den Heijer

Enthousiast?

ingrid@inga.website

06-51175605